Reference

od partnerů a žáků

Oceňuji, že Střední škola KNIH, o. p. s. připravuje pro své studenty aktivity, které jim přiblíží svět, který je čeká, jakmile opustí školní bránu – svět, který se s nimi nebude mazlit, ale otestuje jejich připravenost pro praktickou aplikaci získaných teoretických poznatků.

Měl jsem možnost potkávat se opakovaně se studenty a musím upřímně přiznat, že jsem byl vždy mile překvapen jejich přístupem k procesu „vzdělávání pro praxi“. V průběhu mini-seminářů, které naše Akademie pro Střední školu KNIH zajišťovala, mne fascinovala šíře znalostí studentů a jejich touha po jejich dalším prohlubování. Jsem si jist, že absolventi této školy budou skvěle připraveni nejen pro výkon práce, na kterou se studiem dlouhodobě připravují, ale také pro to, aby rovnýma nohama skočili do života, který jim uštědří nejedno překvapení, jemuž však budou schopni získanými znalostmi a dovednostmi s úspěchem čelit.

Ing. Radim Martynek

jednatel, Akademie nevšedního vzdělávání

S panem ředitelem Střední školy KNIH, Mgr. Richardem Jurečkou, Ph.D., jsem se seznámila na networkingové akci Business for Breakfast. V rámci studijního soustředění zaměřeného na podnikatelskou praxi, jemuž byl věnován týden v prosinci 2011, jsem pro studenty školy vedla blok přednášek z oblasti práva a tato spolupráce se rozvinula tak,

že nyní mám možnost vést pravidelné vyučovací hodiny předmětu Právní nauka.

Velmi oceňuji snahu pana ředitele vést studenty nejen k teoretickým znalostem, ale i k uplatnění v praktickém životě, úspěšnosti na trhu práce či v podnikání. Studenti jsou seznamováni s podnikatelským prostředím a motivováni ke snaze převzít odpovědnost za vlastní životní i profesní kroky.  Ve výuce jsem často příjemně překvapena, neboť z reakcí studentů je patrné, že jsou schopni kritického myšlení a nepodléhají bez rozmyslu všepřítomnému konzumnímu stylu moderní doby.

Mgr. Hana Wernerová

advokátka

Střední škola KNIH, o. p. s. je jedna z mála středních škol, v nichž věnují pozornost osobnímu a individuálnímu přístupu ke každému žákovi. Je to škola, kde žák není zapomenut a kde rodiče mohou očekávat vstřícné chování ze strany vedení školy.
Škola spolupracuje také s řadou externích partnerů – ti přinášejí škole profit v podobě doprovodných aktivit, které mají pro její žáky vzdělávací a odborný smysl. V rámci naší spolupráce jsem prostředí školy mohl podrobněji poznat, a to jak pedagogický sbor, tak žáky a na základě srovnání s jinými školami, mohu studium na této škole jedině doporučit. Vedení školy a zejména ředitel školy Dr. Jurečka mají moji plnou důvěru.
PhDr. Robert Chytka

jednatel, ViaFit, s. r. o.