Co je ECDL certifikát?

Certifikované testovací středisko ECDL naší partnerské školy Gymnázia Globe Vám nabízí vykonání testů pro Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem.

Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ECDL. Obsah jednotlivých testů včetně dokumentace k přípravě na ně naleznete na webových stránkách konceptu ECDL.

Co získám?

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučován a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Průběh testování

Testy ECDL mohou organizovat výhradně akreditovaná testovací střediska v akreditovaných testovacích místnostech. Přísný systém pro zabezpečení kvality (Quality Assurance System) definovaný ECDL Foundation, jasně stanoví hlavní zásady, které musí být dodrženy při jakémkoli testování ECDL a zaručují stejnou úroveň náročnosti pro všechny uchazeče:

  • Při všech testech se používají otázky z jednotné databáze testů, nazvané QTB. Přístup ke QTB mají pouze licenciáti ECDL. Číslo testu i číslo počítače, které bude uchazeči při ECDL testování přiděleno, je určeno těsně před začátkem testu losem. Uchazeč tedy nemůže předem znát konkrétní úkoly ani konkrétní počítač.
  • Vedením testu může být pověřen pouze vyškolený ECDL tester.
  • Každý termín ECDL testování musí být předem registrován u národního licenciáta
    (v České republice ČSKI – Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).

Jakmile se uchazeči podaří složit testy z nejméně 4 modulů, může požádat o vydání Osvědčení ECDL Start. Po úspěšném absolvování všech sedmi modulů získává uchazeč certifikát, který dále doplněn personifikovanou plastikovou kartou velikosti kreditní karty. Úspěšně složené moduly se zapisují do ECDL Indexu.


Více informací

Více informací o ECDL testování naleznete na oficiálních stránkách konceptu ECDL .

S případnými dotazy, objednávkami testování či požadavky na zapůjčení akreditované místnosti nebo akreditovaných testerů se obracejte na kontaktní e-mailovou adresu certifikovaného testovacího střediska ECDL na Gymnáziu Globe.