• Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.
  • Přijetí do prvního i vyššího ročníkku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.
  • Školní vzdělávací program je výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
  • Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru. Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.
  • Výše školného je 17 000 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 8 500 za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.
  • Ve škole je možno zapůjčit si učebnice proti vratné záloze.
p
Název: Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Kód: 66-43-M/01
Délka: 4 roky
Motto: Poznávat, obdivovat a šířit knihu

Aktuality z denního studia

Blahopřejeme úspěšným maturantům

Blahopřejeme všem úspěšným maturantům, kteří absolvovali zkoušku v září. Dneska je poslední den, kdy u nás probíhají podzimní maturity. Všem maturantům přejeme hodně štěstí! #ssknih #maturita #podzim #22letssknih A photo posted by Střední škola KNIH, o.p.s (@ssknih)...

Návštěva účetní kanceláře

Žáci třetího ročníku Střední školy KNIH si v rámci workshopu v partnerské společnosti Exactonumero (účetní kancelář) pod vedením paní Zavřelové prakticky ověřili své získané znalosti a dovednosti ze studia předmětu Účetnictví a Cvičení z účetnictví. Žáci během...