1. pololetí 2015/2016

Září 2015
1. 9. Zahájení školního roku v 9:00
1. – 7. 9. Podzimní a opravná maturitní zkouška – písemná část
10. – 11. 9. Podzimní a opravná maturitní zkouška – ústní část
30. 9. Zveřejnění školního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka

a literatury a zveřejnění témat povinných a volitelných předmětů profilové části MZ

Říjen 2015
28. 10. Státní svátek
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
Listopad 2015
20. – 21. 11. Brněnský veletrh SŠ
25. 11. Uzavření klasifikace 1. – 4. ročníku za 1. čtvrtletí a zápis známek do iškoly
26. 11. Jednání pedagogické rady a studentských rad 1. – 4. ročníku
Prosinec 2015
1. 12. Uzávěrka podání přihlášek žáků 4. ročníku k maturitní zkoušce (předání ředitelce školy)
9. – 22.12. Odborná praxe 3. a 4. ročníku
10. 12. Den otevřených dveří
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny
Leden 2016
 4. 1. Nástup do školy po vánočních prázdninách
15. 1. – 28. 1. Odborná praxe 1. a 2. ročníku
20. 1. Uzavření klasifikace a absence 1. – 4. ročníku za 1. pololetí

a zápis známek do iškoly

21. 1. Jednání pedagogické rady a studentských rad 1. – 4. ročníku
28. 1. Předání výpisů známek za 1. pololetí
29. 1. Pololetní prázdniny

 

2. pololetí 2015/2016

Únor 2016
11. 2. Den otevřených dveří
22. 2. Odevzdání maturitních prací žáků 4. ročníku řediteli školy (jarní termín)
29. 2. – 6. 3. Jarní prázdniny
Březen 2016
15. 3. Stanovení oponentů maturitních prací
15. 3. Zveřejnění konkrétních informací o podobě profilové maturitní zkoušky (termínů povinných a nepovinných zkoušek)
24. 3. – 25. 3. Velikonoční prázdniny
28. 3. Velikonoční pondělí
 do 31. 3. Odevzdání seznamu literárních děl žáky 4. ročníku (pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury)
Duben 2016
4. 4. Zveřejnění témat maturitních prací (pro 3. ročník)
14. 4. Uzavření klasifikace 1. – 3. ročníku za 3. čtvrtletí a zápis známek do iškoly
14. 4. Jednání pedagogické rady a studentských rad 1. – 3. ročníku
22. 4. – 30. 4. 1. kolo přijímacích zkoušek
25. 4. Uzavření klasifikace a absence 4. ročníku za 2. pololetí a zápis známek do iškoly
25. 4. Jednání pedagogické rady a studentských rad 4. ročník
28. 4. Ekologická konference, prezentace maturitních prací žáků 4. ročníku
28. 4. Den otevřených dveří
29. 4. Předání ročníkových vysvědčení žákům 4. ročníku
Květen 2016
1. 5. Státní svátek
2. 5. – 6. 5. Odborná praxe 1. až 3. ročníku
2. 5. – 6. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
8. 5. Státní svátek
9. 5. 2. kolo přijímacích zkoušek
9. 5. – 13. 5. „Svatý týden“ 4. ročníku
12. 5. Den otevřených dveří
16. 5. – 31. 5. Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a Obhajoby maturitních prací
16. 5. – 20. 5. Odborná praxe 1. a 2. ročníku
31. 5. Uzávěrka nahlašování témat maturitních prací ředitelce školy (žáci 3. ročníku)
Červen 2016
13. 6. Odevzdání maturitních prací žáků 4. ročníku řediteli školy (podzimní termín)
24. 6. Uzavření klasifikace a absence 1. – 3. ročníku za 2. pololetí a zápis známek do iškoly
27. 6. Jednání pedagogické rady a studentských rad 1. – 3. ročníku
do 25. 6. Uzávěrka podání přihlášek žáků 4. ročníku k maturitní zkoušce (podzimní termín)
28. 6. Odevzdávání učebnic a vrácení knih zapůjčených ze školní knihovny
30. 6. Předání ročníkových vysvědčení a konec školního roku
Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016