Denní studium

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

  • Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.
  • Přijetí do prvního i vyššího ročníkku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.
  • Školní vzdělávací program je výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
  • Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru. Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.
  • Výše školného je 16 800 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 8 400 za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.
  • Ve škole je možno zapůjčit si učebnice proti vratné záloze.
p
Název: Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Kód: 66-43-M/01
Délka: 4 roky
Motto: Poznávat, obdivovat a šířit knihu

Nabízíme kvalitní vzdělání s přípravou na vysokou školu, právi v knihkupectví či vlastní podnikání

Střední škola KNIH, o.p.s. je jedna z mála škol, která se snaží dát svým žákům co možná nejlepší základ pro vstup do běžného života po studiu. Díky ní jsem získal mnoho zkušeností, které aplikuji ve svém vlastním podnikání – malém nakladatelství Old Town.

Vladislav Kluska

absolvent


Aktuality z denního studia

Blahopřejeme úspěšným maturantům

Blahopřejeme všem úspěšným maturantům, kteří absolvovali zkoušku v září. Dneska je poslední den, kdy u nás probíhají podzimní maturity. Všem maturantům přejeme hodně štěstí! #ssknih #maturita #podzim #22letssknih A photo posted by Střední škola KNIH, o.p.s (@ssknih)...

Návštěva účetní kanceláře

Žáci třetího ročníku Střední školy KNIH si v rámci workshopu v partnerské společnosti Exactonumero (účetní kancelář) pod vedením paní Zavřelové prakticky ověřili své získané znalosti a dovednosti ze studia předmětu Účetnictví a Cvičení z účetnictví. Žáci během...