Ještě máme volná místa pro tento školní rok.

Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení od lékaře!

V průběhu celého školního roku přijímáme do všech ročníků!

Máte-li o studium u nás zájem, kontaktujte nás na adrese studium@ssknih.cz nebo na telefonním čísle 734 235 891.
i

Přihlášky zasílejte

do 30.09.2016


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2016/17

Přijímací řízení se koná bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku dálkového studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – v programu MS Excel si je můžete stáhnout pod tímto odkazem. Vyplňte prosím všechny kolonky a vlastnoručně podepište). – Formuláře maji v excelovském sešitu dvě záložky, které odpovídají líci a rubu formuláře přihlášky – obě je nutné vyplnit. Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy (uchazeč předloží přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.).
  • Doklad o případné publikační činnosti (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.).

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení si můžete stáhnout pod tímto odkazem.


Přihlášky ke vzdělávání zasílejte na adresu: Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.