1. pololetí 2015/2016

Září 2015
1. – 7. 9. Podzimní a opravná maturitní zkouška – písemná část
10. – 11. 9. Podzimní a opravná maturitní zkouška – ústní část
5. 9. Zahájení školního roku pro 1. – 4. ročník
5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9. Konzultace pro 1. – 4. ročník
30. 9. Zveřejnění školního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury
Říjen 2015
3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10. Konzultace pro 1. – 4. ročník
Listopad 2015
7. 11., 14. 11., 21. 11.,
28. 11.
Konzultace pro 1. – 4. ročník
17. 11. Státní svátek
Prosinec 2015
1.12. Uzávěrka podání přihlášek žáků maturitního ročníku k maturitní zkoušce
5. 12., 12. 12., 19. 12. Konzultace pro 1. – 4. ročník
Leden 2016
9. 1., 16. 1., 23. 1. Konzultace pro 1. – 4. ročník
16. 1., 23. 1. Dodatečné termíny zkoušek za 1. pololetí pro 1. – 4. ročník
27. 1. Uzavření klasifikace a absence 1. – 4. ročníku za 1. pololetí a zápis známekbdo iŠkoly

 

2. pololetí 2015/2016

Únor 2016
6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. Konzultace pro 1. – 4. ročník
22. 2. Odevzdání maturitních prací žáků maturitního ročníku ředitelce školy (jarní termín)
Březen 2016
5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. Konzultace pro 1. – 4. ročník
15. 3. Zveřejnění konkrétních informací o podobě profilové maturitní zkoušky (termínů povinných a nepovinných zkoušek)
31. 3. Odevzdání seznamu literárních děl žáky maturitního ročníku (pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury)
Duben 2016
2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4. Konzultace pro 1. – 4. ročník
27. 4. Uzavření klasifikace a absence maturitního ročníku za 2. pololetí a zápis známek do iškoly
Květen 2016
2. 5. Předání ročníkových vysvědčení žákům maturitního ročníku
7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5. Konzultace pro 1. – 3. ročník
2. 5. – 6. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
9. 5. – 13. 5. „Svatý týden“ maturitního ročníku
16. 5. – 31. 5. Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
31. 5. Uzávěrka nahlašování témat maturitních prací ředitelce školy (žáci 3. ročníku)
Červen 2016
4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. Konzultace pro 1. – 3. ročník
18. 6., 25. 6. Dodatečné termíny zkoušek za 2. pololetí pro 1. – 3. ročník
13. 6. Odevzdání maturitních prací žáků maturitního ročníku ředitelce školy (podzimní termín)
do 20. 6. Předání maturitních vysvědčení
28. 6. Uzavření klasifikace a absence 1. – 3. ročníku za 2. pololetí a zápis známek do iškoly
25. 6. Uzávěrka podání přihlášek žáků 4. ročníku k maturitní zkoušce (podzimní termín)
Školní rok 2016/2017 bude zahájen v sobotu 3. 9. 2016