Střední škola KNIH, o. p. s. sídlí od 1. srpna 2009 ve vzdělávacím objektu bývalé základní školy v sídlišti Brno-Vinohrady, který je v majetku obce.

Od přesídlení naší školy do objektu na Bzenecké 23 kultivujeme pronajaté prostory.

 

Škola úzce spolupracuje se svým zakladatelem Gymnáziem Globe, s. r. o., díky němuž přesunula své zázemí do prostor ve 2.NP a 3.NP severní sekce objektu, kde podle potřeby a provozních možností využívá:

  • 7 kmenových učeben,
  • učebnu biologie a světa práce,
  • posluchárnu pro 52 osob (rok vybudování 2006 z dotace ESF),
  • odbornou učebnu výpočetní techniky s 18 PC a laboratorním zařízením CISCO,
  • modelovou učebnu sloužící jako školní knihovna,
  • 4 kabinety pro učitele,
  • prostorné hygienické zázemí,
  • společné šatny žáků, kde byly umístěny uzamykatelné kovové šatní skříně, aby byl dosažen vyšší standard a bylo zamezeno krádežím šatstva.

V dalších prostorách objektu nebo jeho těsné blízkosti užívá:

  • 2 tělocvičny,
  • posilovnu,
  • vnější hřiště v areálu objektu,
  • školní jídelnu na Základní škole Mutěnická,
  • kantýnu U vlka v přízemí objektu s možností vydávání obědů,

SŠ KNIH je společně s Gymnáziem Globe vybavena ICT následovně:

  • prostory obou škol jsou plně zasíťovány a umožňují žákům bezdrátové připojení k internetu,
  • ICT učebna je vybavena 18 počítači, dataprojektorem a je připojena na internet,
  • každý zaměstnanec SŠ KNIH má školou přidělen vlastní počítač.