Střední škola KNIH, o. p. s. přijala program rozvoje čtenářství, který využívá všechny příležitosti k tomu, aby z žáků systematicky a cíleně vyrůstali nezávislí a samostatní čtenáři. V souladu se svým odborným zaměřením podporuje rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků těmito způsoby:

  • systematicky začleňuje metody čtenářské gramotnosti do své výuky,
  • organizuje pro své žáky exkurze na knižní veletrhy,
  • podporuje autorskou a publikační činnost svých žáků,
  • pořádá autorská čtení žáků a absolventů školy,
  • pořádá literární soutěže,
  • podporuje ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně rozvoj čtenářství u dětí 1. stupně základních škol (metodické čtení dětem).