Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.


Maturitní zkouška – podzim 2014 (denní forma studia)

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 12.09.2014.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 15. až 17.09.2014.

Maturitní zkouška – podzim 2014 (dálková forma studia)

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 12.09.2014.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 12.09.2014.


Vyhodnocení nabídek výběrového řízení

Název
Datum vyhlášení zakázky:
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola KNIH, o. p. s., Bzenecká 4226/23, Brno 628 00
Název/obchodní firma vybraného dodavatele:
Sídlo dodavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:
IČ dodavatele: