Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 • PhDr. Ludmila Bystroňová (předsedkyně)
 • Mgr. Irena Dvořáková (člen)
 • Zbyněk Šterc (člen)

Správní rada

Správní rada je na základě zákona č. 248/1995 Sb. statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, její členy jmenuje zakladatel. Hlavní povinností rady je dbát na zachování účelu, k němuž byla společnost založena. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele školy, který je statutárním orgánem společnosti. Odvolacím orgánem vůči rozhodnutí ředitele školy je zakladatel. Současnými členy správní rady jsou:

  • RNDr. Libuše Bartková (předsedkyně),
  • Mgr. Hana Wernerová (místopředsedkyně),
  • Martin Bartko (člen).

Dozorčí rada

Dozorčí rada je podle zákona č. 248/1995 Sb. kontrolním orgánem společnosti. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Dále dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou. Členy rady jmenuje zakladatel. Dozorčí rada je v současnosti tvořena těmito členy:

  • RNDr. Jaroslava Potůčková (předsedkyně),
  • Mgr. et Mgr. Michal Kaláb (místopředseda),
  • Jiřina Kolouchová (členka).