Založení školy

1. 9. 1993

Svou činnost zahájila Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Zakladatelem se stala brněnská knihkupecká firma Barvič a Novotný, s. r. o. První ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Hana Zlatušková. Ředitelství sídlilo v Brně na Údolní 10, výuka probíhala v Brně a v Praze, kde se nacházela pobočka školy. Předsedkyní správní rady školy byla při jejím založení Marie Tichá, […]

Vznik dvou samostatných škol

1. 1. 1996

Na základě novely školského zákona se Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky rozdělila na dva samostatné a víceméně identické subjekty: na brněnskou školu a pražskou školu, které získaly právní formu obecně prospěšné společnosti.

Změna názvu

1. 1. 1997

Z legislativních důvodů došlo ke změně názvu školy na Střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s.

Nový předseda správní rady

1. 4. 2003

Předsedou správní rady školy byl zvolen doc. Ing. Josef Ströbinger, CSc., ředitel nakladatelství Moba.

Nový pan ředitel

31. 8. 2003
photo

Novým ředitelem školy byl jmenován Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.

Předsedkyně správní rady

1. 6. 2006

Předsedkyní správní rady školy se stala PhDr. Zuzana Voráčová, redaktorka Nakladatelství Jota, s.r.o.

Předsedkyně správní rady

1. 6. 2008

Předsedkyní správní rady byla zvolena Eliška Trmačová, vedoucí knihkupectví Cesta.

Přestěhování školy

1. 7. 2009

Došlo k přestěhování školy na Bzeneckou 23.

Předseda správní rady

1. 2. 2010

Předsedou správní rady byl zvolen Pavel Dejmal.

Nový zakladatel

24. 4. 2010

Knihkupectví Barvič a Novotný postoupilo svá zakladatelská práva na Gymnázium Globe, s. r. o.

Předseda správní rady

1. 10. 2010

Za předsedu správní rady školy byl zvolen Mgr. Ing. Aleš Karásek.

Předsedkyně správní rady

1. 2. 2011

Novou předsedkyní správní rady se stala RNDr. Libuše Bartková.

Nový název školy

1. 7. 2011

Došlo ke změně názvu školy na Střední škola KNIH, o.p.s. (slovo „KNIH“ je akronymem pro školu Knihkupecko Nakladatelsko Informačně Humanitní). Autorem vítězného návrhu nového názvu školy se stal žák tehdejšího 2. ročníku Vladislav Kluska.

Nová paní ředitelka

1. 7. 2013

Novou ředitelkou školy byla jmenována Ing. Renata Skýpalová.

22. narozeniny

1. 9. 2015

01.09.2015 Střední škola KNIH, o.p.s. oslavila své 22. narozeniny!