Co charakterizuje naši školu

Dálkové studium v délce 4 roky

Dálkové studium probíhá o sobotách a na rozdíl od většiny středních škol v ČR je pouze 4leté. Školní rok je rozdělen na období přednášek a na zkouškové období (v závěru každého pololetí).

více o dálkovém studiu >

Humanitně-obchodní zaměření

Žáci jsou důkladně vzděláváni v humanitních předmětech a současně profilováni obchodně-podnikatelským směrem. Studují jediný cizí jazyk.

uplatnění absolventů >

Výhodná lokalita v rámci Brna

Škola se nachází v těsné blízkosti zastávky Pálavské náměstí. Její dopravní dostupnost z centra, případně z ústředního nádraží je výborná.

více o lokalitě >

Přístup školy k rodičům

Rodiče našich žáků považujeme za své partnery. Nepořádáme formální třídní schůzky, nýbrž veškeré problémy projednáváme individuálně a pokud možno osobně. Na e-mailové dotazy odpovídáme v pracovní dny do 48 hodin.

reference >

Ohlasy absolventů

Naši absolventi se k nám rádi vracejí, aby se podělili o radosti a starosti svého života. Přitom rádi vzpomínají na léta strávená na naší škole.

ohlasy >

Kvalitní vzdělávání vašich dětí

Uplatnění absolventů

Možné uplatnění absolventů: knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knižní distribuce, knihovny, redakce, informační centra, dále podnikání na živnostenský list či nižší manažerské pozice nezávislé na studovaném oboru.

více o uplatnění >

Testování ECDL

Na naší škole se nachází akreditovaná zkušební místnost pro testování ECDL. Díky tomu mohou žáci získat evropsky platné osvědčení o znalostech práce s pc.

více o ECDL >

Spolupráce s firmami

Naše škola je členem sítě podnikatelských klubů Business for Breakfast. Díky členství udržujeme četná partnerství, jejichž prostřednictvím zůstáváme v kontaktu se současnými trendy a absolventům pomáháme se získáním zaměstnání.

partneři >

BLoK

Žáci mají možnost psaní recenzí na nejnovější knižní tituly z nakladatelstvích Jota, Host a Fragment. Mohou navštěvovat i vybraná divadelní představení. Jejich tvorba je na webu BLíže O Kultuře.

přejít na BLoK >

Využití systému iŠkola

Rodiče žáků disponují přihlašovacími údaji do on-line informačního systému s přístupem do modulů např. hodnocení, docházky, změn rozvrhu či virtuální vývěsky, a to 24 hodin denně.

více o iŠkole >

Jsme škola s obchodně-humanitním zaměřením, která organizuje 4leté studium v denní a dálkové formě. Nacházíme se v klidné a dobře dostupné části Brna.

Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích: obchodní vzdělání s důrazem na knižní obchod, důkladné humanitní vzdělání s posílenou výukou jediného cizího jazyka a rozšiřující výukový modul pro oblast knihovnictví.

Teoretická výuka je systematicky doplňována výukou v terénu a pořádáním regionálních i celostátních žákovských projektů.

Dlouhodobě je téměř polovina absolventů přijata do 2 let na renomované vysoké školy. Naší devízou je transparentní a proklientský přístup.

Střední škola KNIH, o.p.s.

Naši absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Poslání školy

Chceme být vzdělávací institucí, která bude vychovávat z řad našich žáků nadšené a odborně kompetentní znalce knih – šiřitele kultury knihy a kultury vzdělanosti obecně. Chceme být užitečným partnerem všech pracovníků nakladatelství, knihkupectví a knihoven. Vztah ke knihám a vzdělanosti budeme šířit v místě, kde se nacházíme, i mimo rámec běžné školní výuky. Vzděláváním dospělých napomůžeme k jejich začlenění do společnosti a do pracovního procesu. Naším heslem proto je: „Poznávat, obdivovat a šířit knihu.